OKJ järnvägssamling

Målsättning

OKJ startade samlingen av järnvägsfordon med avsikten att bygga upp en egen järnväg någonstans. Denna avsikt kom att stå tillbaka för andra prioriteringar under många år, men sedan början av 2000-talet har idén med en egen järnväg åter hamnat i fokus. Samlingen har därför omorganiserats för att passa en hobbyjärnväg.
I samlingen ska finnas lok och vagnar för passagerartrafik
för inbjudna gäster, liksom motsvarande fordon för interna transporter och banans utbyggnad och underhåll.

OKJ har under 2010 skaffat fastighet att bygga upp en järnväg på. Hit ska all materiel som fått tillfälliga placering på olika platser samlas under de kommande åren.

Ambitionen med samlingen är att renovera historiskt intressanta och typiska lok och vagnar till ursprungligt skick men även att bygga om befintliga och bygga nya fordon av sådana typer som inte finns i samlingen och som passar in i järnvägsidén. Ett par passagerarvagnar och en godsfinka är sådana exempel. Eftersom vissa av de nya vagnarna är tänkta att byggas med "trafikbanestandard" kommer även ett par av loken anpassas för att passa som dragkraft till dessa.

Den planerade järnvägen är beräknad att tåla 2 tons axeltryck. Huvudspåret kommer att byggas med lösa räler av 9 - 14 kg/m skenvikt spikade på träslipers eller monterad på stålslipers av den typ som den tyska krigsmakten använde under första världskriget. Räls och stålslipers till detta finns redan i samlingen, även om träslipers måste anskaffas när det blir dags för spårläggning. Den tänkta spårlängden är några hundratal meter - lagom för en man att bygga och underhålla. Olika typer av växlar, vändskivor, skjutbord, med mera finns också som kommer att möjliggöra intressanta spårlösningar.

 


© Olov Kalderén, 2010 - 2012