OKJs nya vagnar är av två modeller, dels ändamålsbyggda vedvagnar (ovan), dels till vedvagnar ombygda tippvagnsunderreden (nedan).
[Klicka på bilden för att komma tillbaka till nyhetssidan.]
Foto © Olov Kalderén
 

Vagn 35, en av Sillbos tippvagnar som byggdes om till vedvagn efter lertagsbanans nedläggning. I bakgrunden ligger väggsektionerna till OKJs nya lokstall. Fullt utbyggt blir lokstallet 4 x 20 meter.
Foto © Olov Kalderén