Av banans tre vagnar användes två i den dagliga driften, en på var sida om loket. Den tredje vagnen stod i reserv vid sidan av spåret, med nya oanvända hjul.
 
Foto © Olov Kalderén

[Klicka här eller på bilden för att komma tillbaka till vagnsidan.]