OKJ Järnvägs samling

Vagnbärgning vid Hällsjö Gruva 2006


Stolt ägare till en tippvagn. Men hur ska den komma där ifrån?
Foto: © Erik Eronn


Tippvagnen ska strax få ett hjulaxellager (syns nere tv i bild) som ersättning för det som saknades.
Foto: © Erik Eronn


Åh-hej! Vagnen baxas upp på ett lätt spårspann.
Foto: © Erik Eronn


Hur ska det här gå?
Foto: © Erik Eronn


Tippvagnen framme vid vägen. Den har fått rulla igen efter mer än 40 års väntan i skogen.
Foto: © Olov Kalderén


Tippvagnsunderreden av olika modell. Närmast två tvärstippandevagnar, som tyvärr saknar sina tippskrov.
Foto: © Olov Kalderén


Närmast två vanliga tippvagnsunderreden på det tillfälliga spår som användesföratt transportera ut vagnarna från skogen.
Foto: © Olov Kalderén


Hällsjö Gruva 2004


Gruvan med dagbrott och malmficka i bakgrunden.
Foto: © Olov Kalderén


Malmfickan med den sammanstörtade lavens linskiva i förgrunden.
Foto: © Olov Kalderén


Det rejäla gruvspelet värdigt en gruva av betydligt större djup än Hällsjögruvans beskedliga 70 meter. Men så var all utrustning köpt begagnad. Vilken gruva kommer detta dubbala spel ifrån? En lintrumma till finns i skogen bakom.
Foto: © Olov Kalderén


Tippvagnsagnunderreden av olika modell så som de stått i skogen i mer än 40 år.
Foto: © Olov Kalderén


En "hund" ligger på rygg och sover...
Foto: © Olov Kalderén


Den enda kompletta tippvagnen, men den saknade ett hjullager på andra sidan. I bakgrunden resterna av ett av gruvans förrådshus, som bara stommen återstod av.
Foto: © Olov Kalderén

 Denna sida är uppdaterad: 2012-08-10
© Olov Kalderén, 2006 - 2012.