BTF 9
Elektriskt kontaktledningslokOKJ 9 skådar dagsljus för första gången på många år, vid överlämnandet till OKJ i juli 2007.
Foto © Olov Kalderén

Loket lastat och klart för avfärd från sitt hemmarevir, järnverkets område i Oxelösund.
Foto © Olov Kalderén

Loket fick övernatta på sin väg till Dalarna på en gata i en av Stockholms södra förorter.
"Vad i hela friden är det där, hördes från förbipasserande"
I huset i bakgrunden bor för övrigt en av landets främsta industrilokforskare, som kom ut för att bese det för honom okända objektet.
Foto © Olov Kalderén

 
Elloket sett framifrån. Här står loket på en tillfällig spårstump utanför OKJs lokstall i Dalarna
Foto © Olov Kalderén
 

 
Skadad. Förarplatsen har fått sig en rejäl törn, förmodligen i samband med att den del av glasverket där loket hade blivit stående revs och loket räddades undan ett sämre öde. Två vinkeljärn måste bytas innan loket blir rakt igen.
Foto © Olov Kalderén
 

 
En av de bägge elmotorerna som med reduktionsväxellådor driver var sin hjulaxel. På denna motor finns inventarienumret "OJ 4912".
Foto © Olov KalderénTEKNISKA DATA
Tillverkare: ASEA, Stockholm (fd Luth & Rosén)

Typ:

Tillverkningsnummer:

Tillverkad år:

1944

Motor typ:

2 st LNA 10

Motoreffekt:

2 x 2,5 Hkr

Motorspänning:

60 Volt

Motorström:

38 Ampere

Längd över buffertar:

 Bredd:

1,2 meter

 Höjd:

ca 1,5 meter

Hjulbas:

0,9 meter

Hjuldiameter:

0,4 meter

Spårvidd:

750 mm

Vikt:

Största hastighet:

Dragkraft:

Minsta kurvradie
HISTORIK

Loket införskaffades nytt av Oxelösunds Järnverk för deras glasverk i Oxelösund. Loket användes i den på mitten av 1940-talet tillbyggda fabriksdelen, förmodligen för råvarutransporter flera våningar upp i fabriken mellan en hiss och del av fabriken.

När glasverket lades ner 1970 fick loket stå kvar i fabriken tills byggnaderna revs. I samband med rivningen sparades loket i ett magasin, där det upptäcktes av Anders S, medlem i nuvarande SSABs historiska grupp. Efter tips från Anders och hjälp från honom att kunna förvärva loket, övertogs det av OKJ i juli 2007. Stort tack för hjälpen Anders!ANMÄRKNINGAR

Loket införskaffade till OKJ år 2007 och transporterades som första lok till OKJs lokstall i Dalarna.
Loket har spårvidd 750 mm men kommer att spårviddsändras till 600 mm spårvidd.
Loket är avsett för kontaktledningsdrift med en kontaktledningshöjd på ca 2,5 meter. Den ursprungliga kontaktledningen är skrotad, men OKJ har förvärvat komponenter för ca 150 meter kontaktledning så att loket någon gång ska kunna köras med hjälp av denna.


Föregående | OKJ Lok

Senaste uppdatering av denna sida: 2012-02-22
Copyright: Olov Kalderˆén, 2007 - 2012.