OKJs lokstall i Dalarna

Lokstallet är ett plåtskjul som från början var lokstall för industrilok i Stockholm. OKJ förvärvade lokstallet och flyttade det till en arrenderad bit mark i Dalarna 2006 där det återigen får tjäna sitt ursprungliga syfte.


Innan OKJ förvärvade lokstallet härbärgerade det lok som användes i tunnlar under Stockholm. Staden är full av tunnlar för olika ändamål och OKJ har även ett lok (OKJ 7) som använts vid arbeten med dessa tunnlar.
Stallet demonterades och transporterades till en arrenderad markbit i Dalarna 2006.

Foto © Olov Kalderén
 

Under somaren 2007 sattes en del av lokstallet upp och i anslutning till stallet lades en liten bangård ut.


Väggsektionerna och takstolarna börjar komma på plats. Fullt utbyggt kan lokstallet bli 4,2 x 20 meter, men nu kommer tre sektioner upp och då blir längden drygt 7 meter. Då ryms fyra till sex lok, naturligtvis beroende på lokens längd.

Foto © Olov Kalderén

Vid lokstallet finns två växlar och det mesta spåret är byggt med färdiga spårspann av tysk "Heeresfeldbahn"-typ med plåtslipers. Just dessa spårspann lånade OKJ ut till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, och de anlände ståndsmässigt per järnväg lastade på en klassisk O-vagn till Krylbo station för vidare transport till OKJ.

 
Lokstallet i bruk.
Foto © Olov Kalderén


Spårsystemet som det var tänkt att bli.
Illustration © Olov Kalderén

Lokstallet kommer så småningom att flyttas till MBJ tillsammans med all materiel som förvaras på den arrenderade marken i Dalarna.


Copyright: © Olov Kalderén, 2007-2012.