Möklinta - Berga Järnväg - MBJ

MBJ är under byggnad. Ännu finns bara några få meter spår utlagda eftersom schaktning för banvall pågår.


Principskiss över järnvägen som den är tänkt att bli. Tjockare streck avser huvudspåret.
Klicka på bilden för att se en större version. Illustration © Olov Kalderén

Det är vid Solgläntans lastplats som de första spåren byggts. Spår kommer även att byggas vid Vedbacken station innan linjen mellan dessa platser påbörjas.
Utformningen av spåren vid Berga station på skissen ovan är endast preliminär, liksom en eventuell framtida förlängning därifrån.


 


Tekniska data för MBJ
JÄRNVÄGEN

Spårvidd:

600 mm

Största axeltryck i huvudspår:

3,0 ton

Minsta kurvradie i huvudspår:

20 m

Minsta kurvradie i sidospår:

10 m

Största lutning i huvudspår:

17 promille (1:60)

Minsta spåravstånd i huvudspår:

2,4 m (2,0 m)

Minsta bredd i portöppning:

2,0 m

Rälsvikt i huvudspår:

10 kg/m

Största slipersavstånd:

0,75 m

Sliperns längd:

1,2 m

Sliperns bredd:

0,15 m

Sliperns tjocklek:

0,12 m

Ballastens krönbredd:

1,5 m

Ballastens djup:

0,25 m

Banvallens minsta krönbredd:

2,7 m

Minsta djup i dike:

0,3 m

Sidosläntens största lutning:

1,5:1
 
FORDON

Största bredd:

1,8 m

Största höjd:

2,8 m

Längsta hjulbas:

2,0 m

Koppelhöjd trafikfordon:

0,45 m över r.ö.k


Copyright: Olov Kalderén, 2012-2013.