Ordförklaringar

Vad betyder MBJ, OKJ och BTF?
Här är förkortningarna och vad de står för.


OKJ

 

OKJ är egentligen ingen förkortning utan en ägarbeteckning. Bokstäverna kan dock tolkas som en förkortning för Olov Kalderéns Järnvägssamling. OKJ är ägare till MBJ, BTF, BGi, BMV och NEJ.  


MBJ

 

Möklinta-Berga Järnväg, MBJ, är järnvägen som betjänar den "bygd" den går igenom. Från huvudstationen Berga slingrar sig järnvägen fram till Vedgården, där BTF har sin verksamhet. På vägen passeras BGis förråd, där de har sin materiel i väntan på det stora genombrottet.  


BTF

 

BTF står för Berga Träförädling. Det är järnvägens "industri" som ger järnvägen en transportuppgift (förutom ren nöjeskörning förtås).
BTFs uppgift är att förädla fastighetens bestånd av träd till något användbart, som till exempel ved. Därför har BTF ett antal vedvagnar för dessa transporter liksom ett par lok. Loken är av brandsäkerhetsskäl elektriska. Tanken är att några spår vid Vedgårdens station ska få elektrisk kontaktledning.  


BGi

 

Berga Gruvintressenter, BGi är en ursäkt för att ha lok och vagnar från gruvor i samlingen. BGi är intresserade av gruvor och letar med ljus och lykta efter en gruva att bryta - och vem vet, en dag kanske de intresserade hittar en!
 


BMV

 

Berga Mekaniska Verkstad, BMV, det är helt enkelt järnvägens verkstad.
 


NEJ

 

Nordanbygärde Enskilda Järnväg, NEJ, är en mycket kort järnväg med 13 verktums spårvidd, dvs 322 mm.
Banan anlades på en villatomt i Västerås då ett lok och ett par vagnar från nöjesparken i Furuvik förvärvades av OKJ. Furuvikståget är dock inte kvar utan rullar på HBJ, en annan järnväg utanför Halmstad där hela Liliputjärnvägen från Furuvik hamnade.
Idag är NEJ ombyggd med grövre räls och har nybyggd rullande materiel.
 


Diverse

 

Spv - spårvidd
Rök - Rälens överkant
BL - Balanslinje, gränsen mellan spårets underbyggnad (banvallen) och överbyggnaden (ballast, slipers, räls osv.)
Löb - Längd över buffertar, ett fordons längd över buffertarnas stötplan. Vagnens ram och eventuella flak är oftast kortare.
Hjb - hjulbas, avståndet mellan centrum på ett järnvägsfordons hjulaxlar.
 © Olov Kalderén, 2012.