OKJjärnvägs samling

OKJ vagnar nr 11 och 15


En delvis svetsad tippvagn av 1940-tals modell. Foto ur Carl Ströms katalog.
[Klicka på bilderna för större version.]
 

Den traditionella tippvagnen har funnits i flera olika modeller. OKJ har tippvagnar av olika utföranden, äldre nitade och modernare av svetsad konstruktion.
Som vinterns renoveringsobjekt valdes två vagnar som levererats som standard tippvagnar, en nitad och en svetsad. Den svetsade vagnen har konsoller för tipptråget av pressad plåt och den nitade har haft sådana av vinkeljärn.

 

En nitad tippvagn av 1900-tals modell. Foto ur Wilhelm Sonessons katalog.
[Klicka på bilderna för större version.]


Vagnsramarna har här anlänt till OKJs filialverkstad i Dalarna.
Foto © Olov Kalderén

  De båda vagnramarna demonterades inför blästring och grundmålning vilket utfördes av ett professionellt ytbehandlingsföretag. Slipning med stålborste är smutsigt, bullrigt och tidsödande, och resultatet blir inte lika bra som sandblästring. Med denna grundbehandling räknar jag med att vagnarna inte kommer att behöva renoveras mer under min livstid.


Underredet till vagn 11, här vid SEJ dit den transporterades sedan den köpts av OKJ från Norsborgs Vattenverk.
Foto © Olov Kalderén

  Vagn 11 kommer att renoveras till ett utförande så nära leveransskick som möjligt. Vagnen kommer att återfå rullagrade hjulaxel-lager istället för de SKF kullager som vagnen senare fått, och koppelkrokar av "svampmodell" med fasta koppellänkar. Tippskrovet kommer av transporttekniska skäl att renoveras vid ett senare tillfälle.

Vagn 15 kommer att renoveras till ett modifierat fyndskick. Vagnen har sedan den tillverkades tjänat sina ägare väl och samtidigt fått ta en del "stryk". Ramen är tillbucklad här och var efter urspårningar och andra missöden, och den har fått nya hjulaxlar från Hults Bruk och SKF kullager istället för de ursprungliga rullagren. Eftersom vagnen numera saknar konsoller för att hålla tipptråget kommer ramen att förses med ett enkelt träflak
.

 


Underredet till vagn 15, här använt som rullande spårförråd sedan den köpts av OKJ från Norsborgs Vattenverk.
Foto © Olov Kalderén

Fem hjulaxlar klara för montering under vagnar. Den 6:e hjulaxeln ligger utanför bilden. Till höger står en vagnram på högkant och i bakgrunden en tipptrågskonsoll.
Foto © Olov Kalderén
  I början av januari 2005 påbörjades målningen av de olika vagndelarna. Hjulaxlarna till båda vagnarna samt ytterligare en vagn målades med ett extra lager rostskyddsfärg och därefter två lager svart täckfärg. Båda ramarna rostskyddsmålades och vagn 15 fick sitt första lager svart färg. Eftersom axelboxarna till hjulaxellagren och diverse smådelar vid detta tillfälle inte kommit från blästring så fick arbetet avbrytas där för den här gången.
Under februari månad hämtades de sista smådelarna från blästerfirman. Det var bland annat hjullager-hus och koppelkrokar. Vagn 11 slutmålades innan monteringen i en ljust blågrå färg och med svarta lagerhus och koppel. Ihopmonteringen av vagnen får vänta tills våren då detta arbete måste ske utomhus. Den byggnad som används som målarverkstad under vintern har nämligen en så smal dörr att vagnarna inte kan passera genom den i monterat skick.


Vagn 11 luftar sig i vårsolen.
Foto © Olov Kalderén
 

  I början av april kunde de målade delarna till vagn 11 äntligen bäras ut till OKJs testspår och där monteras ihop.


Tipptråget i väntan på renovering.
Foto © Olov Kalderén
 

  Under maj månad hämtades tipptråget till vagn 11 från OKJs lager. Innan blästring kan ske ska skivrost mellan vinkeljärn och plåt först rensas bort. Detta kommer att ske parallellt med tråget till vagn 12.


Vagn 15 på testspåret.
Foto © Olov Kalderén
 

  Först i mitten på juli kunde vagn 15 slutmonteras och sättas på spår. Lagerhusen, som först såg ut att inte behöva blästras, visade sig vara rostigare än beräknat då olja och smuts tvättats bort. När de i början på sommaren lämnades in hos DYAB, Dalarnas Ytbehandling AB, gick det dock snabbt att få dem i ordning.
Vagnen har försetts med två längsgående reglar att spika flaket i och dessa har tjärats med äkta trätjära innan de skruvades fast med fyra rejäla vagnbult per regel. Tjärpapp mellan reglaroch flak ska sedan ytterligare förhindra att reglarna ansätts av röta. Även mellan lagerhusen och vagnramarna sitter bitat av tjärpapp för att undvika fuktinträngning och därmed rostbildning. Det senare har blivit standard vid alla vagnrenoveringar vid OKJ.

Vagn 15 har redan börjat användas - som mobil arbetsbänk för renoveringen av vagn 16!


Vagn 15 på testspåret.
Foto © Olov Kalderén
 

 

Renoveringen av vagn 15 Šr slutfšrd i och med att ett flak bestŒende av 2" spŒntat virke monterats och tjŠrstrykts.

DŠrmed Šr ena halvan av projektet att renovera tvŒ smŒvagnar som pŒbšrjades fšr snart ett Œr sedan avslutat. Vagn 11 saknar ännu sitt tråg, men det kommer att åtgärdas i samband med vagn 12, som står på verkstadsspåret redo för renovering.

 


Denna sidaär skapad av Olov Kalderén
Copyright: Olov Kalderén, 2005.