OKJ 3
Silverdalen

Elektriskt ackumulatorlok
från Silverdalens Pappersbruk, Småland


Loket på Silverdalens Pappersbruk den 27 maj 2002.
Foto: © Olov KalderénÄldre foto på loket i tjänst.
Foto: © Bo Gyllenberg
 
Loket på Silverdalens Pappersbruk den 27 maj 2002.
Foto: © Olov Kalderén
 

Förarmiljön är enklast tänkbara. Man kör stående och reglage finns för färdriktning, hastighet och broms.
Foto: © Olov Kalderén

 

Loket har här fått batterilådan avlyft för inspektion.
Foto: © Olov Kalderén
 
 
Motorn sitter mellan hjulaxlarna och driver dem med en växellåda per axel.
Foto: © Olov Kalderén
 

Här är luckorna till kontaktorskåpet borttagna.
Foto: © Olov Kalderén

 

Den smalspåriga banan
vid Silverdalens Pappersbruk gick helt och hållet inomhus i fabriken. Utomhus fanns normalspår.
Foto: © Olov Kalderén
 

Banans enda växel svetsades igen några år innan nedläggningen, eftersom den orsakade upprepade urspårningar -något som kan skönjas i betongen.
Foto: © Olov Kalderén

 
 

Av banans tre vagnar användes två i den dagliga driften, en på var sida om loket. Den tredje vagnen stod i reserv vid sidan av spåret.
Foto: © Olov Kalderén


TEKNISKADATA
Tillverkare: Aktiebolaget Gävle Vagnverkstad - AGV, Gävle

 Tillverkningsnummer:

428

 Tillverkningsår:

1970

 Typ:

AL-3

 Lokets vikt inkl batteri:

2 ton
Längd över buffertbalkar: 1745 mm
Bredd: 950 mm
Höjd: 1100-1310 mm
Spårvidd: 600 mm
Hjulbas: 692 mm
Hjuldiameter: 350 mm
Konstant banmotoreffekt: 3 kW
Konstant banmotorvarvtal: 1800 varv/min
Banmotorspänning, nominell: 70 Volt
Startdragkraft: 450 kp
Konstant dragkraft: 200 kp
Konstant hastighet: 4,7 km/h
Största hastighet: 8 km/h
Minsta kurvradie: 9 m


BESKRIVNING

Så här beskrivs loket i AGVs handbok till loktyp AL-3:

Batterilok AL-3 är konstruerat för lägre behov av dragkraft I gruvor och vid tunnelarbeten.
Loket drivs av en elektrisk banmotor. Motorns kraft överförs till lokets hjulaxlar med hjälp av kuggdrev monterade direkt på hjulaxlarna.
Hastighet och dragkraft liksom körriktning styrs via en elektrisk kontroller som kopplar in och ur startmotstånd via kontaktorer.
Loket bromsas med en handbromsspak som verkar på motorns axel efter den bakre växellådan, eller om loket är utrustat för radiostyrning, med en elektrisk magnetbroms som via en fotkontakt verkar på samma axel som handbromsen.
Lokets ram och batterilåda är tillverkad av stålplåt och är av svetsad konstruktion.
Denna typ av lok är kan utrustas med alkaliskt (NIFE) eller blybatteri (SAAJ-Lorica).

HISTORIK

Loket tillverkat av AGV i Gävle för MoDo, Silverdalen. Loket har använts för transporter inne i fabriken på ett spår som gick mellan de olika pappermaskinerna och en lagerlokal. Totalt fanns tre vagnar vid mitt besök 2002, två i drift och en i reserv. Normalt drog loket endast en vagn i taget, den ena kopplad till lokets framände och den andra kopplad i lokets bakände. Vagnarna kopplades till loket med hjälp av ett långt stångkoppel.


ANMÄRKNINGAR

Loket har fått sitt namn av OKJ efter orten där loket använts.


Föregående | OKJLok| Nästa


© Olov Kalderén 2003 - 2012
Senaste uppdatering av denna sida: 2012-08-10