Tryckluftdrivna lok i Sverige


Tryckluftlok av Nyhammars Bruks tillverkning


Fotosamling: Mats Freding

Tryckluftloket Nyhhammars Bruk 484/1941 i Nyängsgruvan, Långnäs. Fotot är taget på 477-nivån vid Unos schakt den 28 augusti 1945. I förgrunden skjuter gruvarbetaren en vagn mot gruvhissen.


Föregående | Sidan om tryckluftlok

© Olov Kalderén, 2000 - 2012