MBJ 1

Bensinmotordrivet industrilok tillverkat av Bergbolagen i LindesbergOKJ 2 till vänster och OKJ 1 till höger vid överlämnandet till OKJ i juli 2003.
Foto © Olov Kalderén

Loken stod uppallade på ett par slipers och har inte haft räls under hjulen sedan 1976.
Foto © Olov Kalderén


 Volvo EC-motorn. Två av tändstiftshattarna ingick tydligen inte i köpet.
Foto © Olov Kalderén
 


 För att få en bekvämare förarplats har ett bilsäte i efterhand byggts in i den ursprungliga sittplatsen av trä.
Foto © Olov Kalderén

TEKNISKA DATA

Tillverkad av Berg & Co Mek Verkstad, Lindesberg

 Typ

BMECG-18/600

 Tillverknings nummer

1640 eller 1668

Tillverkad år:

1942 eller 1943

 Motor typ

Volvo EC (1)

Motor effekt

90 Hkr

 Längd över buffertar

3,25 meter

 Bredd

1,2 meter

 Höjd

ca 1,5 meter

Hjulbas

0,9 meter

Hjuldiameter

0,4 meter

Vikt

1,8 ton (2)

Största hastighet

23 km/h

Dragkraft

660 kg (1)

 Minsta kurvradie

10 meter
1 Avser leveransutförande med gengasutrustning
2 inkl gengasaggregat


MASKINERI

Loket var vid leverans försett med en gengasaggregat till den 90 hästkrafter starka motorn. Eftersom gengasen inte gav lika effektiv förbränning blev dock motorns effekt inte så stor som motoreffekten antyder. Efter kriget togs gengasaggregatet bort och loket kördes på bensin.
Den mekaniska växellådan har tre utväxlingar och separat fram/backomkastare.
Motorn är försedd med elektrisk startanläggning.


HISTORIK

Loket köptes nytt av Skånska Cement AB i Köping eller Ramnäs och är antingen 1640/1942 eller 1668/1943.

Loket såldes1948 av Skånska Cement för 5.099:18 kr (enligt maskinkortet) till Axonit ABs anläggning i Ekträsk. Loket var då försett med gengasaggregat. Det ombyggdes 1949 med delar från Bergbolagen för ca 4.000 kr.

Loket användes där för att köra in kiselgurhaltig torv till en torkanläggning vid kiselgurfabriken fram till mitten på 1960-talet. Därefter användes endast fabrikens andra lok. När verksamheten i Ekträsk lades ner 1976 ställdes loket tillsammans med ett systerlok upp i fabrikörens garage.

Loken stod kvar i garaget till ca 1995, då båda loken skänktes till en person som ville bygga en turistjärnväg på det gamla sågområdet i Karlsvik på Alnön utanför Sundsvall. Där ställdes loken upp, men planerna på en järnväg togs inte upp av den nye ägaren då anläggningen på Alnön bytte ägare och loken blev stående under en presenning.


ANMÄRKNINGAR

Loket införskaffade till OKJ i juli 2003 och transporterades till MBJ i juni 2012. Loket har erhållit nummer 1 i MBJs nummerserie.


OKJ Lok | Nästa


Denna sida är uppdaterad: 2012-08-10
© Olov Kalderén, 2003-2012.