MBJ 5
Landsbro

Dieseldrivet industrilok
från Hälgnäs och Landsbro tegelbruk, DalarnaHälgnäs tegelbruk på 50-talet. Notera hytten och "påspårningsplankorna" på hyttens bakgavel.
Fotosamling: Staffan Eronn

Vid SEJ fick loket den något oproportionerliga hytten. Här står loket vid Skillingbergets station på SEJ med ett tåg bestående av vagnar tillhörande OKJ.


OKJ 5, fd SEJ 2 vid Lakvik station. Den överdimensionerade Hytten har demonterats efter det att fotot togs.

OKJ 5 vid lastning av växeldelar på RLJ.
 
På Lakviksdagen 1997 fick OKJ 5 arbeta hårt med att transportera den stora mängden besökare, från Rosenhill till Lakviks gård på RLJ.


TEKNISKA DATA
Tillverkad av Jenbacher Werke, Jenbach, Tirol, Österrike

 Tillv. nr

1148

 Tillv år

1952

 Typ

Jenbach lok 15

 Längd

2340 mm

 Bredd

900 mm

 Höjd

1220 mm

 Hjulbas

800 mm

 Vikt

3,2 ton

 Största hastighet

8 km/h

 Dragkraft

350 - 750 Kp

 Min kurvradie

9 meter

MASKINERI

15 Hkr dieselmotor med mekanisk växellåda. Lamellkoppling för låg resp högväxel. 800 - 1500 varv/min. Ursprunglig motor tillverkad av Jenbacher Werke Nr 932/1952, därefter troligen nr 4184. Mellan 1980-talet och 1998 motor nr 7775/1959. Ny motor nr 8300/1962. Bränsleförbrukning 1 l/tim. Bränsletanken rymmer 12,5 liter dieselbrännolja, kylarsystemet 60 liter vatten, Vevhuset 5,5 liter olja, växellådan 14 liter olja och luftfiltret 0,5 liter olja. Motorn försedd med elektrisk startanläggning.


HISTORIK

Loket importerat av och levererat nytt av Grohab Diesel, Grängesberg, en föregångare till GIA Industri AB, till Hälgnäs 1952 och såldes vidare efter tegelbrukets nedläggning 1966 till Landsbro Tegelbruk. Loket var i Hälgnäs försett med hytt. Loket kom till Sollentuna Enskilda Järnväg, SEJ, 1970 och fick där nr 2. En hytt med ångloket Karolinas d:o som förebild byggdes på loket i mitten av 70-talet Kylare och generator demonterad under samma period. Motor från JW 15 1314/1959 lades i loket i slutet av 1980-talet sedan den ursprungliga motorn frusit sönder. 96-11-21 överfördes loket till OKJ och transporterades till Lakvik. Loket var fram till hösten 1997 driftlok i Lakvik. Därefter renoverades loket och återställdes till ursprungligt utförande med öppen förarplats. år 2002 magasinerades loket på ett industriområde för att under 2011 transporteras till MBJ.


ANMÄRKNINGAR

Loket fick sitt namn på SEJ.
Loket demonterades under hösten 1997 varvid hytten avlägsnades. Loket är sedan dess under genomgripande renovering. Nya hjulsatser har monterats som ersättning till de gamla mycket slitna och bristfälligt påläggssvetsade hjulen. Generator och kylare har monterats och hela loket har fått ny färgsättning, svart underrede, blåa huvar med röd och svart dekor samt ljusgrått maskineri. Förarplats av originalutförande har monterats. Loket är driftlok vid MBJs byggnad.


Föregående | OKJ Lok| Nästa


Senaste uppdatering av denna sida: 2012-08-12
©Olov Kalderén, 1999-2012.